Δεν υπάρχει πόλεμος ανάμεσα στη “Φύση” και στην Ανατροφή

There is No Nature-Nurture War

Το άρθρο (για όσους δε γνωρίζουν αγγλικά ή δε θέλουν να μπουν να μπουν στο κόπο μελέτης και μετάφρασης), είναι εκπληκτικό! Λέει με 2-3 φράσεις, την εξής ουσία :
Θα ήμασταν οι ίδιοι άνθρωποι που είμαστε τώρα εάν είχαμε υιοθετηθεί και είχαμε μεγαλώσει σε άλλη οικογένεια ? Εάν είχαμε πάει σε άλλο σχολείο (δημοτικό – γυμνάσιο – λύκειο) ? Εάν είχαμε εμπλακεί σε άλλες σχέσεις – περιβάλλον – συναναστροφές ?
Με άλλα λόγια τι καθόρισε και τι καθορίζει αυτό που είμαστε ? Το γενετικό – κληρονομικό πρότυπο (σε επίπεδο dna γενετικών πληροφοριών), ή το περιβάλλον μας και όλες οι επίκτητες διαδικασίες διαμόρφωσης της ζωής και της προσωπικότητάς μας ?
Η απάντηση από το σύνολο του άρθρου, είναι σαφώς ΝΑΙ. Τα τελικά συμπεράσματα που αντλούνται είναι τα κάτωθι :
1. Η ζωή είναι μια διαδικασία νοημοσύνης.
2. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα μάθησης και η εκπαίδευση (σε όλες τις βαθμίδες, ήδη από την οικογένεια που γεννιέται) τον χαρακτηρίζει καθοριστικά.
3. Οι εμπειρίες μας είναι πολύ σημαντικές, μπορούν να αλλάζουν το ποιοι είμαστε.
4. Η απλή ανάγνωση του dna μας (γενετικών πληροφοριών που φέρουμε γονιδιακά), δε θα καταφέρει να αναδείξει το πλήρες δυναμικό του συνόλου της ύπαρξής μας
5. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις της προσωπικής «λογοτεχνίας» μας, δείχνουν ότι :
6. Ενώ έχουμε «βιογενή φύση» δεν υπάρχει τίποτε «ιερό» που να παγιώνει αυτή την πλευρά του εαυτού μας. Με συγκεκριμένες «σκόπιμες» προσαρμογές στην πάροδο του χρόνου, αλλάζουμε.
7. Αλλάζουμε μέσω των αλλαγών στην εργασία, στις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. «Οι παλιοί έλεγαν μ όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις».
8. Επίσης αλλάζουμε εάν υιοθετήσουμε συνειδητά, νέα «προσωπική ταυτότητα», ή με τεχνικές, όπως ο διαλογισμός ή κάποιες συγκεκριμένες μορφές θεραπείας κι επαν/εκπαίδευσης.
9. Τα γονίδια ΔΕΝ είναι πεπρωμένο, μπορείς να αλλάξεις.
10. Η κληρονομικότητα γράφει το «τι είμαστε», αλλά ΔΕΝ μπορεί να προβλέψει το «τι θα γίνουμε».
Ζούμε σε μια στιγμή, «στο εδώ και στο τώρα».
Μια ανεπανάληπτη – μοναδική – πανέμορφη στιγμή.
Με αρτιότητα, σαφήνεια λόγου / δράσης, Ηρεμία – Γαλήνη – Αταραξία.
Ας συνεχίσουμε έτσι.

Wellness Health Academy… Όλοι Εμείς