Κριτική σκέψη


Όταν το σημαντικό ΔΕΝ είναι η παρόρμηση ή ο συντονισμός με τα κοινωνικά “καθιερωμένα” δεδομένα (τύπου sosial correct) και τις παγιωμένες, συντηρητικές συνήθως αξίες.

Όταν το σημαντικό είναι το αίτιο, το γιατί.

Με αξιοπιστία – ποιότητα – αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης – επιστημονικά τεκμηριωμένα πεπραγμένα.

Καλή συνέχεια στην κριτική (την ανεξάρτητη,τη μη κατευθυνόμενη) σκέψη, την αξιολόγηση, και την  αποστασιοποιημένη παρατήρηση. Στο επιφανειακό αίτιο (που συνήθως βρίσκεται πίσω από ένα άλλο αίτιο, που κι αυτό είναι πίσω από ένα άλλο αίτιο) και στα βαθιά αίτια της δημιουργίας, της φύσης, της ύπαρξης, της ζωής

Δημήτρης Καραμανής