Μηχανισμός μυώ-τενόντιας ρύθμισης

Όταν το σώμα και τα κάτω άκρα χρειάζεται να επιβραδύνουν σε σχέση με την ταχύτητα, οι μύες επιμηκύνονται ενεργά προκειμένου να διαλύσουν τη μηχανική – κινητική ενέργεια.
Κατά τη διάρκεια ταχέων δράσεων που εκπέμπουν ενέργεια, οι τένοντες ρυθμίσουν την εργασία που γίνεται στους μύες αποθηκεύοντας προσωρινά την ελαστική ενέργεια. Στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτή την ενέργεια προσφέροντας εργασία στο μυ (στο σώμα του μυός). Αυτός ο ελαστικός μηχανισμός μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης ενός μυός διότι μειώνει τις δυνάμεις αιχμής και τα ποσοστά επιμήκυνσης των ενεργών μυών.

Τελικό σχόλιο : Οι τένοντες είναι “οι διαχειριστές” της ενέργειας, κατά τη διάρκεια της κίνησης

Schematic summary of the tendon buffering mechanism. Energy is initially absorbed by the tendon during a brief and rapid event, followed by a relatively slow flow of energy from the tendon to the muscle as fascicle lengthen and dissipate energy.

Wellness and Health Academy…όλοι εμείς