Ολιστική Προσέγγιση. Άγγιγμα και Οργανική Φυσιολογία

Άγγιγμα. Μια πανανθρώπινη ανάγκη μεγίστης σημασίας...Το μεγαλείο της Τέχνης της Αφής

Για να δηλώσετε συμμετοχή
Επικοινωνήστε μαζί μας

Άγγιγμα.

Μια πανανθρώπινη ανάγκη μεγίστης σημασίας για τη ψυχοβιολογική υγεία, σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ο πιο θεμελιώδης τύπος επικοινωνίας η αίσθηση του αγγίγματος στοιχειοθετείται μέσα από την υδάτινη θαλπωρή του αμνιακού υγρού.
Μέσα στη μίτρα ο ήχος, το φως, οι οσμές και οι γεύσεις καταστέλλονται. Η καταστολή αυτή προάγει μια άλλη αίσθηση, την αίσθηση της αφής.
Η αίσθηση της αφής, το ανθρώπινο άγγιγμα.
Απαραίτητη και ανεκτίμητη λίθος για τη βιολογική επιβίωση και τη συναισθηματική ανθρώπινη αρτιότητα.

Διάρκεια εκπαίδευσης:

  • Ένα διδακτικό έτος.