Χαλαρωτικό Μασάζ

Ειδικές τεχνικές και χειρισμοί μασάζ, με στόχο την ευθυγράμμιση του σκελετού και τη κάθετη φόρτωση του βάρους του ανθρώπινου σώματος κατά την όρθια στάση.
Κατά τη διεθνώς αναγνωρισμένη και καταξιωμένη ειδικότητα «Relax Massage». Στο θεωρητικό υπόβαθρο του χαλαρωτικού μασάζ, γνωρίζουμε και κατανοούμε τεκμηριωμένες γνώσεις και πληροφορίες σε σχέση με το μυο-σκελετικό σύστημα. Ειδικές γνώσεις της ανατομικής και της φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού. Αγγίζουμε, παρατηρούμε και αξιολογούμε.
Το μασάζ είναι μια διαχρονική αυτό-θεραπευτική τεχνική. Στον σύγχρονο κόσμο είναι πια, επιστημονικά επικυρωμένη μέθοδος αποκατάστασης. Θεωρείται δε στα επαγγέλματα υγείας, μια από τις τελειότερες ειδικότητες για να βοηθήσει τον ανθρώπινο οργανισμό, στο να μετατρέψει μια παθολογική κατάσταση, σε φυσιολογική.
Αγγίζουμε, κατανοούμε, καταλαβαίνουμε τις ανάγκες, τις δυσλειτουργίες. Αγγίζουμε και μετά με την δράση μας, τις τεχνικές, τις πιέσεις, τους χειρισμούς μας, λειτουργώντας υποστηρικτικά, προσφέρουμε την δυνατότητα αλλαγής στον συνάνθρωπό μας. Εξατομικευμένα στον κάθε δέκτη της εφαρμογής μας. Εξολοκλήρου, σε όλο το μυο-σκελετικό του σύστημα.
Αλλαγή που θα επιτευχθεί από τη δυνατότητα μετασχηματισμού των βιολογικών υλικών του σώματος του και από την ικανότητα αντίδρασης του νευρικού του συστήματος. Αλλαγή σε αυτό που πάνω απ’ όλα προβλέπει η φύση και η φυσιολογία του συγκεκριμένου ανθρώπου, τη δεδομένη στιγμή. Αλλαγή που θα φέρει ευθυγράμμιση του σκελετού, κάθετη φόρτωση σε σχέση με τη βαρύτητα, σωστή στάση στο σώμα.