Σπονδυλοθεραπεία

Ανατομική – Φυσιολογία Σ.Σ. – Ήπιοι χειρισμοί και τεχνικές για όλους..

Πρόκειται για μια εξελιγμένη «Ολιστική» ειδικότητα που πρώτοδιδάχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και πια χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη κοινωνία.

To Spineworks προσεγγίζει ειδικές ανατομικές δομές όπως ο κάθε ξεχωριστός σπόνδυλος σε σχέση με τη δομή 7 τη λειτουργία του, οι μεσοσπονδίλιοι δίσκοι, οι σύνδεσμοι της Σπονδυλικής στήλης, οι μύες αλλά και οι μυικέ ςπεριτονίες, τα σπλάχνα, ο νωτιαίος μυελός, εγκέφαλος και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η βάση της είναι η σπονδυλική στήλη από το ινιακό έως το ιερό οστό και τη λεκάνη αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το σώμα. Επαναφέρει τη φυσιολογική κινητικότητα στο σκελετό και εστιάζει στη χαλάρωση, την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, την κάθετη φόρτωση όλης της μάζας του σώματος σε σχέση με τη βαρύτητα και τη γενικότερη υποστήριξη εξ ολοκλήρου της οργανικής φυσιολογίας, της ανθρώπινης ύπαρξης.

Παρά το ότι η Σπονδυλο-θεραπεία προέρχεται από την Oστεοπαθητική και την κρανιακή Oστεοπαθητική, ήδη έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σύστημα που «αγκαλιάζει» όλο το φάσμα των επαγγελματιών της Κλασικής αλλά και Εναλλακτικής υγείας και υποστήριξης της φυσιολογίας. Η δράση της παράγεται με ιδιαίτερα ήπιους χειρισμούς και τεχνικές manual therapy και ο στόχος της είναι η σύνθεση της προσεκτικής πίεσης με την ταυτόχρονη κινητοποίηση των βιολογικών υλικών και των μαλακών μορίων.

Ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο που εξατομικεύεται και προσαρμόζεται σε κάθε διαφορετικό δέκτη της εφαρμογής Spineworks. Όλη η συνεδρία πορεύεται μέσα από μια προσεκτική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Οι manual χειρισμοί, που χρησιμοποιούνται είναι ήπιοι, θεμελιώδεις σε επίπεδο μέριμνας, βασικοί και εξαιρετικά αποτελεσματικοί.