Η φυσιολογία της μνήμης

Σε σχέση με τη μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανάμνηση στον ανθρώπινο εγκέφαλο, οι ερευνητές ανακάλυψαν το εξής»: Κατά την ανάκτηση πληροφοριών / μνημών, σχετικά με ένα οπτικό γεγονός, ο εγκέφαλος επικεντρώνεται πρώτα στο κεντρικό νόημα (big picture), και μόνο αργότερα υπενθυμίζει και ανακαλεί πιο…

Αναλυτικά »

Self Reflected

Πρόκειται για την πλέον σύνθετη, βασισμένη στην απόλυτη λεπτομέρεια, την καλύτερη οπτική αναπαράσταση του ανθρώπινου εγκεφάλου που έχει γίνει ποτέ. Ονομάζεται “Self Reflected” διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και λειτουργεί από μόνος του, αυτόνομα. Ας την απολαύσουμε Wellness and Health Association….όλοι εμείς

Αναλυτικά »