Μηχανισμός μυώ-τενόντιας ρύθμισης

Όταν το σώμα και τα κάτω άκρα χρειάζεται να επιβραδύνουν σε σχέση με την ταχύτητα, οι μύες επιμηκύνονται ενεργά προκειμένου να διαλύσουν τη μηχανική – κινητική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια ταχέων δράσεων που εκπέμπουν ενέργεια, οι τένοντες ρυθμίσουν την εργασία που γίνεται στους μύες αποθηκεύοντας προσωρινά την ελαστική ενέργεια….

Αναλυτικά »