Ρεφλεξολογία

Διετές τμήμα σπουδών σε ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα.

Το πρόγραμμα σπουδών στη Ρεφλεξολογία είναι πλήρως εναρμονισμένο και ακολουθεί τις οδηγίες του Επιστημονικού (ΣΕΡ).

Τι είναι η Ρεφλεξολογία?

Πρόκειται για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη Επιστημονικά, μέθοδος αποκατάστασης & ομαλοποίησης, που πια χρησιμοποιείται ευρέως και είναι άμεσα εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη στη σύγχρονη κοινωνία. Αξιοποιεί και ταυτόχρονα αξιολογεί τα αντανακλαστικά και τις αντανακλαστικές ιδιότητες του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο ειδικός που την ασκεί παρεμβαίνει με μεθοδολογία, ποιότητα και αυστηρή επαγγελματική συνείδηση για να προσδώσει στο δέκτη του ουσιαστικά και δεδομένα αποτελέσματα αποκατάστασης & ομαλοποίησης στοχεύοντας:

 1. Στη χαλάρωση και ταυτόχρονη διάλυση των εν-τάσεων.
 2. Στην ουσιαστική υποστήριξη όλων των οργανικών συστημάτων φυσικών & ενεργειακών.
 3. Σε όλες τις εξατομικευμένες αλλαγές που προβλέπει η ανθρώπινη φύση και φυσιολογία.

1ο έτος :

 • Ιστορία της Ρεφλεξολογίας.
 • Ορισμός της Ρεφλεξολογίας.
 • Αρχές της Ρεφλεξολογίας.
 • Συχνότητα, διάρκεια των συνεδριών.
 • Τρόποι δράσης.
 • Ενδείξεις – Περιπτώσεις που χρειάζονται προσοχή.
 • Είδη Ρεφλεξολογικής αντιμετώπισης.
 • Αυτί – Χέρι και εισαγωγή στα αντανακλαστικά τους σημεία.
 • Τεχνικές χαλάρωσης αυτιού.
 • Ζώνες σώματος – Οριζόντιες γραμμές.
 • Αντιστοιχίες – Συστοιχίες.
 • Ρεφλεξολογία πελμάτων.
 • Οι λόγοι που προτιμάμε τα πέλματα.
 • Τεχνικές χαλάρωσης – Τεχνικές πίεσης.
 • Ιστορικό υγείας.
 • Συστήματα και αντανακλαστικά σημεία :
 • Ερειστικό σύστημα
 • Μυϊκό σύστημα
 • Νευρικό σύστημα
 • Κυκλοφορικό σύστημα
 • Λεμφικό σύστημα
 • Αισθητήρια όργανα
 • Αναπνευστικό σύστημα
 • Πεπτικό σύστημα
 • Ουροποιητικό σύστημα
 • Ενδοκρινικό σύστημα
 • Γεννητικό σύστημα

2ο έτος :

 • Τρόποι λήψης ιστορικού.
 • Ειδική Ρεφλεξολογία χεριών, άκρα χείρα και αντανακλαστικά σημεία.
 • Ζωνών – Ρεφλεξολογία.
 • Πρόσωπο – Ρεφλεξολογία.
 • Ολιστική ανάλυση του πέλματος.
 • Σχέση οργάνων και συναισθημάτων.
 • Προχωρημένες τεχνικές.
 • Ειδική αντιμετώπιση ατόμων ανά κατηγορίες.
 • Συνδυασμοί Ρεφλεξολογίας και άλλων ειδικοτήτων.
 • Ρεφλεξολογία & Επιστήμη
 • Ρεφλεξολογία & Νευρολογικά αντανακλαστικά
 • Μεθοδολογία έρευνας – Επιστημονικές έρευνες.
 • Νομοθεσία – Δεοντολογία – Επαγγελματικές Συμβουλές – marketing.
 • Κλινική ψυχολογία.
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
 • ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : Ανατομία – Φυσιολογία – Παθολογία.

** Το πρόγραμμα σπουδών στη Ρεφλεξολογία είναι πλήρως εναρμονισμένο και ακολουθεί τις οδηγίες του Επιστημονικού (ΣΕΡ).