Είναι πάντα η ωκυτοκίνη


Ο κ. Sapolsky είναι κορυφαίος δάσκαλος του συνόλου της ανθρώπινης ύπαρξης. Εάν ακολουθήσουμε τη θεωρία των ορμονών σαν κριτήριο αξιολόγησης της ζωής και της επιβίωσης, (ουσιών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας) είναι η ωκυτοκύνη, η ορμόνη της αγάπης, της αγκαλιάς, της θωπείας, της καλής παρέας, των φίλων, της κοινωνικής ανταμοιβής, που προκαλεί την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την καλή ψυχολογία.

Το ουσιαστικό για τη φυσιολογία του εγκεφάλου μας μάλιστα, είναι το γεγονός ότι η ωκυτοκίνη είναι σαν τη βιταμίνη C. Δεν αποθηκεύεται και το σύστημα χρειάζεται συνεχής αναπλήρωση σε καθημερινή βάση. Η γνώση βοηθάει απίστευτα και οι νεύρο-επιστήμες υπάρχουν μόνο γι αυτό.

Να μας δώσουν γνώση και μετέπειτα συνειδητές εμπειρίες. Ευτυχώς όταν ο εγκέφαλος αναγνωρίζει κάτι, άμεσα ξεκινά διαδικασία αλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΉ!

Κάποιοι σε επίπεδο επικοινωνιακού – οπτικού – λεκτικού marketing εκμεταλλεύονται την παραπάνω εγκεφαλική λειτουργία μέσα απ τη διαφήμιση και τα ΜΜΕ σκοπό την κερδοσκοπία! O k. Sapolsky το τεκμηριώνει επιστημονικά.  Γι αυτό εάν παρατηρήσετε προσεκτικά θα δείτε ότι οι διάφορες διαφημίσεις προσπαθούν πρώτα να μας ξυπνήσουν το οικείο και το φιλικό και μετά «πετάνε» το άυλο ή υλικό προϊόν (μεταλλαγμένο, χημικό και άχρηστο ως επί των πλείστο σαν τεχνητή ανάγκη).

Ας αναζητήσουμε την   ωκυτοκίνη μέσα απ την ολικότητα, απ το σύνολο των πεπραγμένων και των ενεργειών της φύσης και του σύμπαντος (κυρίως του αόρατου)

Είμαστε αδιαίρετοι, άτμητοι, ενωμένοι. Είμαστε όλοι ένα, αέναοι άχρονοι. Τα πάντα είναι τώρα.

Wellness and Health Academy, όλοι Εμείς