«Ηθολογία, Εξελικτική Ψυχολογία και Κοινωνιοβιολογία» Κ. Φουντουλάκης|The Miracle of Life|14/12/2017

Κρατάμε τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις από την ομιλία : «Ηθολογία, Εξελικτική Ψυχολογία και Κοινωνιοβιολογία» του κ. Κωνσταντίνος Φουντουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, σε σχέση με το συναίσθημα στον άνθρωπο :

Το συναίσθημα είναι μια μορφή σκέψης η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά :
Αρχικά έχει διπλή χρήση :
1. Έχει διπλή χρήση, είναι λειτουργικό δηλαδή ωθεί σε αποφάσεις και αναλαμβάνει την ευθύνη δράσεων – πράξεων.
2. Το εκφραζόμενο συναίσθημα επικοινωνεί την εσωτερική μας κατάσταση στα άλλα άτομα της κοινωνίας με αποτέλεσμα να ωθείται και να προάγεται η κοινωνικότητά μας και η συνεργασιμότητα μας.

Χαρακτηριστικά του μηχανισμού του συναισθήματος :
1. Είναι έμφυτο δηλαδή ΔΕ βασίζεται στη μάθηση. Απαντάμε συναισθηματικά διότι κατά βάση, ΕΤΣΙ ΕΙΜΑΣΤΕ.
2. Υπάρχει διαπολιτισμική σταθερότητα στη λειτουργία των συναισθημάτων. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φυλών ή των πολιτισμών.
3. Προκαλεί ταχείες αποφάσεις, χωρίς διάρκεια στη σκέψη. Δημιουργεί δηλαδή ακαριαίες συναισθηματικές αντιδράσεις.
4. Δημιουργεί πολύ ισχυρές επιδράσεις στη φυσιολογία μας
5. Το συναίσθημα ΔΕΝ αναλύει. Αντίθετα αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως σύνολο. Αποτιμά λοιπόν συνολικά το περιβάλλον και «βλέπει το δάσος», όχι το δέντρο.
6. Το συναίσθημα έχει σημαντικότατα όρια ΛΑΘΟΥΣ, προς την πλευρά της επιβίωσης.
7. Το πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι άγνωστη η βάση των δεδομένων στα οποία βασίζεται η λειτουργία των συναισθημάτων. Υπάρχουν κάποια δεδομένα στον εγκέφαλο σε σχέση με κάποιες εγγραφές μνήμης που διαθέτουμε, ως κληρονομημένες κι εμπεδωμένες στο βιολογικό μας υπόβαθρο.

Καλή συνέχεια & καλή δύναμη στην αξιόπιστη και τεκμηριωμένη επιστημονικά γνώση και πληροφορία.

Wellness Health Academy…Όλοι Εμείς