Ηλεκτροβελονισμός

Μία σύγχρονη φυσική μέθοδος που εφαρμόζεται με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ήλεκτρο- βελονισμός και η ηλεκτροθεραπεία είναι δύο σύγχρονα όπλα που έρχονται να προστεθούν στα «εργαλεία» του σύγχρονου θεραπευτή εναλλακτικών και κλασικών μεθόδων αποκατάστασης.

Βασίζεται στην θεωρία του κλασσικού Κινέζικου Βελονισμού. Επομένως σχετίζεται με την γνωστή αυτή κινέζικη θεραπευτική μέθοδο, διαφέρει μόνο στην εφαρμογή της αφού αντί για βελόνες χρησιμοποιεί μικρής συχνότητας ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 10 Hertz του οποίου η συχνότητα είναι ιδία με αυτή του σώματος (όταν αυτό βρίσκεται σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας).

Έτσι επιτυγχάνει την χαλάρωση, την εξισορρόπηση και εναρμόνιση του οργανισμού.  Αυτό γίνεται με ένα επιστημονικά δοκιμασμένο και ασφαλή τρόπο. Ακόμη βοηθάει την διατήρηση της ισορροπίας των λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, την αποσυμφόρηση και γενικότερη απελευθέρωση των δυσλειτουργιών του οργανισμού και την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Βασίζεται στις αρχές της Κινέζικης Παραδοσιακής Ιατρικής.

 

O ηλεκτροβελονισμός δεν έχει παρενέργειες και τα θεραπευτικά του αποτελέσματα γίνονται αντιληπτά αμέσως μετά την πρώτη συνεδρία. Πολλοί επιστήμονες πλέον προτιμούν τον ηλεκτροβελονισμό σαν μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση χρόνιων ή μη προβλημάτων επειδή δεν περιλαμβάνει το τρύπημα με βελόνα, ερεθισμούς, χρήση ή κατανάλωση φαρμακευτικών σκευασμάτων και δεν τραυματίζει το δέρμα.

 

Είναι γεγονός ότι τίποτε στη φύση δεν είναι φτιαγμένο τυχαία. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι και το σώμα μας συνδέεται άρρηκτα με τη φύση, αφού άλλωστε αποτελεί μέρος αυτής. Σύμφωνα με τη θεωρία του ηλεκτροβελονισμού (χωρίς βελόνες) αλλά και του κλασικού βελονισμού, υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τη φύση.

Σκοπός της αποκατάστασης με την ηλεκτρική ενέργεια είναι να ενεργοποιήσει τις θεραπευτικές δυνάμεις που κρύβει ο ίδιος ο οργανισμός μας και να “αφυπνίσει” τους αμυντικούς του μηχανισμούς δρώντας παράλληλα και συμπληρωματικά με την φαρμακευτική μας αγωγή έτσι ώστε να πετύχει γρηγορότερα και καλυτέρα θεραπευτικά αποτελέσματα.  Αυτή η  εφαρμογή:

Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τον Ιατρό που μας παρακολουθεί.

Δεν επιτρέπει να διακόπτουμε η να τροποποιούμε άλλη αγωγή παρά μόνο μετά από συνεννόηση με τον αντίστοιχο Ιατρό.