Κρανιοιερή Θεραπεία

Το όνομα της προέρχεται από τα δύο βασικά οστά στο σώμα μας, το κρανίο και το ιερό οστό της λεκάνης τα οποία αποτελούν το κρανίο-ιερό σύστημα του σώματός μας. Σκοπός της θεραπείας είναι η εξισορρόπηση του Κρανίο-ιερού ρυθμού στο σώμα.

Να αναφέρουμε εδώ σύντομα ότι ο Κρανίο-ιερός ρυθμός είναι ο ρυθμός με τον οποίο κινείται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό από τον εγκέφαλο στην σπονδυλική στήλη. Η κίνηση αυτού του υγρού δίνει όλες τις εντολές στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου για να λειτουργήσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ανεμπόδιστη ροή αυτού του υγρού είναι ζωτικής σημασίας για την καλή υγεία. Η θεραπεία αυτή ψηλαφεί με συγκεκριμένες εφαρμογές των χεριών πάνω στο σώμα τον ρυθμό και με μια σειρά ήπιων χειρισμών των 5 γραμμαρίων βοηθά το σώμα να ξαναβρεί την ισορροπία που είχε ο ρυθμός του πριν υπάρξει οποιαδήποτε αιτία για να διαταραχθεί αυτή η ισορροπία.

Δύο είναι οι πηγές που μπορούν να κάνουν τον κρανίο-ιερό ρυθμό να χάσει την ισορροπία του. Η πρώτη είναι σωματικές κακώσεις κατά μήκος του κρανίο-ιερού συστήματος και η δεύτερη είναι τα κάθε είδους ψυχογενή τραύματα. Και τα δύο αυτά αποθηκεύονται στο σώμα και καταγράφονται στην μνήμη των ιστών με αποτέλεσμα το σώμα να μην μπορεί να είναι χαλαρό και έτσι να εμποδίζει την ομαλή ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Οι ήπιοι χειρισμοί των 5 γραμμαρίων, εκτός από την εξισορρόπηση που φέρνουν στον κρανίο-ιερό ρυθμό, επιτρέπουν στο σώμα να χαλαρώσει, δεν του δίνουν την αίσθηση της επέμβασης, του δίνουν τον χρόνο και την υποστήριξη να ψάξει και να βρει τον τρόπο που το ίδιο έχει για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του. Με αυτό καταφέρνουμε βήμα, βήμα ο άνθρωπος που δέχεται την Κρανίο-ιερή θεραπεία να έχει εμπιστοσύνη στο σώμα του, να ισχυροποιήσει το αυτό-θεραπευτικό δυναμικό, που έχει κάθε οργανισμός, να μην φοβάται να ασχοληθεί με τους πόνους του και να κατανοήσει δύο βασικές αλήθειες:

1.Το σώμα νοσεί όταν έχει εξαντλήσει κάθε άλλο τρόπο να μας δείξει ότι χρειάζεται την φροντίδα μας

2 .Το σώμα έχει μια απόλυτη σοφία και ξέρει τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε με ισορροπία και ειρήνη.

Η Κρανίο-ιερή θεραπεία μαθαίνει στους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τον πανικό που πιθανώς εμφανίζεται σε κάθε αλλαγή, δυσκολία, ασθένεια. Τους δείχνει έναν νέο δρόμο για να αντιλαμβάνονται το σώμα τους, την ενέργεια τους και το συναίσθημά τους. Η συνειδητοποίηση , η κατανόηση και η αποδοχή της αλήθειας του σώματός μας είναι τις περισσότερες φορές η θεραπεία μας. Ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική ενότητα, που χρειάζεται τη γνώση την εμπειρία και την αποδοχή της αλήθειας του.