Η φυσιολογία της μνήμης

http://www.sci-news.com/othersciences/neuroscience/brain-memory-reconstruction-06809.html?fbclid=IwAR1Ge8_QyhlDqF8i9ogxsLopMWUN0zsccOnH2KiEZQEXW-ZhJuiXVJaJKsg Σε σχέση με τη μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανάμνηση στον ανθρώπινο εγκέφαλο, οι ερευνητές ανακάλυψαν το εξής»: Κατά την ανάκτηση πληροφοριών / μνημών, σχετικά με ένα οπτικό γεγονός, ο εγκέφαλος επικεντρώνεται πρώτα στο κεντρικό νόημα (big picture), και μόνο αργότερα υπενθυμίζει και ανακαλεί…

Αναλυτικά »

Self Reflected

Πρόκειται για την πλέον σύνθετη, βασισμένη στην απόλυτη λεπτομέρεια, την καλύτερη οπτική αναπαράσταση του ανθρώπινου εγκεφάλου που έχει γίνει ποτέ. Ονομάζεται “Self Reflected” διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και λειτουργεί από μόνος του, αυτόνομα. Ας την απολαύσουμε Wellness and Health Association….όλοι εμείς

Αναλυτικά »